Công nghệ

Mỹ: Một số công ty thay thế nhân viên bằng ChatGPT

Theo một báo cáo được đăng tải trên tạp chí Fortune, trong số 1.000 công ty tham gia khảo sát tại Mỹ khoảng 48% số công ty của họ đã ứng dụng chatbot vào công việc. Khoảng một nửa nhóm này nói rằng ChatGPT đang dần thay thế nhân công tại công ty của họ.

Scroll to Top